ΤΑΜΠΛΑΔΩΤΑ

Κουζίνα

Previous Next

Ταμπλαδωτά

Μελαμινικό προϊόν (Direct Post Frosting).
Προσφέρεται σε έγχρωμο κάσωμα, το σόκορο του κασώματος είναι επενδεδυμένο με pvc 1mm στο χρώμα της πόρτας.
Βιτρίνα αλουμινίου με ενσωματωμένο πόμολο.

karwood - 2016 ©